relatietherapie in Bergen op Zoom
Wil jij weer in je kracht staan?

Werkwijze en tarieven bij Centrum Eikenhof

Je hoeft helemaal geen zware problemen te hebben om hulp te vragen aan een psychosociaal therapeut of counselor. Je hoeft ook zeker niet ‘gek’ te zijn om hulp te vragen en te krijgen. Het dagelijks leven brengt nu eenmaal soms vraagstukken met zich mee waar je zelf niet altijd goed uitkomt. Vraagstukken die je kunnen belasten in je functioneren en emotionele gesteldheid.

relatietherapeut Bergen op Zoom Psycholoog in Bergen op Zoom

Hoe gaan onze psychosociaal therapeuten en counselors te werk?

In een eerste gesprek wordt samen met de hulpverlener een inventarisatie van jouw vraagstuk of klacht gemaakt. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe het hulpverleningstraject er voor jou kan gaan uitzien. Het kan zowel advisering als therapie inhouden. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek of jouw vraag. Dit kan zeer kort zijn als het om een beperkt advies gaat of wat langer bij ernstigere klachten.

Geheimhoudingsplicht
Wij hebben ons, net als een arts of advocaat, te houden aan ons beroepsgeheim. Dit betekent dat je er verzekerd van kunt zijn dat jouw informatie en verhaal binnenskamers blijft. Deze geheimhoudingsplicht geldt eveneens naar familie van de cliënt, tenzij hiervoor een schriftelijke toestemmingsverklaring is gegeven door de cliënt. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de gesprekken in de praktijk, maar ook voor de voorafgaande telefoongesprekken en e-mail, met een vraag of met jouw verhaal, die je mogelijk verzendt.

Psycholoog in Bergen op Zoom

Tarieven

(Consult-)kosten bij Centrum Eikenhof:

 • Intake/kennismakingsgesprek (± 1 uur) € 35,00   
 • Intake/kennismakingsgesprek bij gezinstherapie (1-1,5 uur) € 50,00
 •  
 • Consult individueel (± 1,5 uur) € 85,00
 • Consult relatietherapie samen (± 1,5 uur) € 110,00
 • Consult gezinstherapie samen (± 1,5 uur) € 130,00
 •  
 • Dagworkshop "Omgaan met mensen met kanker" € 110,00 incl. certificaat, lunch en drank.
 •  
 • Ayurvedische massage (± 1,5 uur) € 85,00
 • Ayurvedische deelmassage 3/4 uur € 55,00
 • Flesje Bachbloesems € 5,00. 

                                              
Je betaalt contant voorafgaand aan ieder consult. Uiterlijk een dag later ontvang je een als betaalde factuur in je mailbox, zodat je deze direct (digitaal) door kunt sturen naar jouw ziektekostenverzekeraar. Als er door omstandigheden een of enkele consulten niet zijn betaald wordt het recht genomen om de consulten op te schorten.

Vergoeding
In vele aanvullende zorgpakketten is Complementaire-, Alternatieve – of natuurgeneeskundige Zorg opgenomen. Centrum Eikenhof staat vermeld in de zorggids. Het is dus mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding als je een aanvullende verzekering hebt. Informeer hiervoor bij je ziektekostenverzekeraar.

Tip
Werkgevers zijn steeds vaker bereid je tegemoet te komen in bepaalde zorgkosten. Hij is uiteindelijk ook gebaat bij jouw welzijn. Wellicht is het mogelijk dat je werkgever kan meedenken over de financiering. 

Kan je niet bij het consult aanwezig zijn?

Afspraak niet nagekomen
Zorg is een kostbare dienst. Wanneer gemaakte afspraken niet nagekomen worden is dit niet alleen tijdverlies, maar ook omzetderving. Hierdoor wordt zorg steeds duurder en beperken we daarmee de hulpverlening aan andere cliënten. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij hiervoor een wegblijftarief van € 85,00 per consult.

Afzeggen kan altijd
Wanneer je een gemaakte afspraak wil afzeggen of verplaatsen, bel dan naar 0164 - 24 00 77. Als er niet wordt opgenomen kun je uiteraard het antwoordapparaat inspreken en bellen wij je zo snel mogelijk terug. Een afzegging of verplaatsing van de afspraak kan je ook per e-mail doorgeven: centrumeikenhof@planet.nl.

Verhindering
Ben je verhinderd? Laat dit ons dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Wij kunnen dan nog iemand anders helpen en inplannen. Als je je niet tijdig afmeldt, zijn we helaas genoodzaakt het consult bij jouw in rekening te brengen. Dit ‘consult’ is niet declarabel.

Geen wachtlijst

Bij Centrum Eikenhof hebben we geen wachtlijst. Je kunt bij ons simpel en snel, vaak binnen 2 weken, een kennismakingsgesprek inplannen.