Individuele therapie en counseling

Werkwijze

Bij alle methodieken en therapieën die worden gebruikt (zoals u onder methodieken
en therapieën op deze website kunt lezen) is het belangrijk dat de cliënt zelf zijn
psychische klachten of problemen gaat doorgronden. Angst, onzekerheid of
depressiviteit begrijpen we, als het ons overkomt, soms zelf niet. Door individuele
therapie kan er meer inzicht ontstaan waarna er structurele veranderingen plaats
kunnen vinden. De therapie richt zich niet alleen op het laten verdwijnen van de
klachten, maar ook naar het zoeken van de oorsprong. Pas als men ook kijkt waar
iets vandaan is gekomen en waarom kan men het definitief veranderen.

Moeilijkheden of problemen die de klachten veroorzaken, zaken uit ons verleden
en/of gebeurtenissen die pas zijn gebeurd kunnen ons bezighouden. Zelfs prettige en
fijne herinneringen kunnen ons raken en blijvend van ons stuk brengen. Al deze
onderwerpen kunnen worden aangeroerd tijdens therapie.

Het is erg belangrijk dat een cliënt zich “open stelt” om deze veranderingen te
kunnen bewerkstelligen. Bij psychotherapie gaat men ervan uit dat men in staat is om
je leven te regelen en te organiseren.

De therapeut is dus een sturende persoon die ons helpt zelf problemen op te lossen .
De therapeut leeft zich in in de problemen van de cliënt en laat ons dan het probleem
van (een) andere kant(en) zien. Onverwachte inzichtpunten komen bijna na iedere
sessie naar boven. Als de cliënt deze gaat zien komen ook (andere) oplossingen
naar voren.

Ook is het mogelijk dat men alleen in therapie wilt gaan om een traject van coaching
om zaken b.v. die spelen binnen de werkgerelateerde situatie beter te begrijpen of
men kan voor een stuk persoonlijke ontwikkeling gaan.

In alle situaties geldt: Je hebt doorzettingsvermogen nodig om het aan te gaan!

Hoe gaat het in zijn werk?

In eerste instantie komt ieder mogelijk nieuwe cliënt voor een kennismakingsgesprek
(wat slechts € 35,00 kost) om te zien of het “klikt” met de therapeut en de ruimte waarin
je therapie gaat krijgen. Daarna volgt er een intake waardoor duidelijk wordt waar de
problematiek(en) liggen. Er wordt gewerkt vanuit de holistische visie (het
levensverhaal, ziektegeschiedenis,intakelijst voor de Bachbloesemtherapie, lijst tegen welke problemen je aan loopt en liep).

Als er wordt besloten therapie te volgen in Centrum Eikenhof wordt er na de intake
gewerkt met HSF (Human Social Functioning, een gespreksmethodiek) ,Voice
Dialogue (het werken met stukken in- en van jezelf n.l. je deelpersonen) en bij
traumaverwerking, angsten of fobieën met EMDR en alle overige genoemde
therapievormen en methodieken die onder dit kopje op de site verder staan
uitgeduid.

Je wordt tijdens de therapie bedreven in het Zijn van je eigen dirigent/coach. Als je
het in je vingers hebt om een deel van jezelf, wat je blokkeert, opzij te kunnen zetten
(alsof die op vakantie wordt gestuurd), leef je vollediger, intenser!

Ook het HEEL-principe wordt uitgebreid behandeld. Het gaat hier om Herkennen van
een patroon of (oude) situatie, het Erkennen ervan (dat is dus ten volle accepteren),
er Expressie aan geven (dus een keuze erin maken) waarna je kunt Loslaten. Het
erkennen van oude patronen is het meest essentiële deel. Als je niet goed accepteert
zul je nooit goed kunnen loslaten. En dat accepteren gaat weer gepaard met
bewustwording en persoonlijke groei.

Sommige situaties zijn niet te veranderen, ermee omgaan wel.

Naast het HEEL-principe en Voice Dialogue komen mogelijk nog andere diverse
andere methodieken en therapieën aan de orde, alle vanuit natuurgeneeskundige,
humanistische, intuïtieve, spirituele en psychotherapeutische werkwijzen. Ze kunnen
worden gebruikt in combinatie met elkaar óf op zichzelf staand.

Wanneer kom je in therapie?

Dat kunnen enorm veel verschillende redenen zijn. Ik noem er enkele:

 • Je bent onzeker en wil sterker in het leven staan
 • Je wilt je trauma’s van huiselijk geweld verwerken. Ze blokkeren je
 • Je hebt een prothese (lichaamshulpmiddel) en kan deze moeilijk accepteren
 • Je zit in de put en wilt eruit
 • Je hebt iemand verloren en wil hulp bij de rouwverwerking
 • Je hebt (een) verslaving(en) en wil hiervan af
 • Je hebt angst(en) en wil (weer) zonder leven
 • Je hebt een relationeel probleem en wil je relatie verbeteren
 • Je zoekt de zin van je bestaan
 • Je wilt je emoties beter kunnen uiten of over communiceren
 • Je lichaam geeft aan dat het niet goed gaat maar wat is het?
 • Je wilt hulp/begeleiding in je persoonlijke bewustwording
 • Je bent de draad kwijt en wil die opnieuw oppakken
 • Je hebt straatvrees en wil weer gewoon over straat
 • Je hebt constant conflicten op je werk en thuis en weet niet waarom
 • Je wilt een nieuwe start maken in je leven maar weet niet hoe te beginnen

En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Therapie kan een steuntje in de rug
zijn. Door therapie kan je leven weer meer kwaliteit krijgen. Je hebt het zelf in de
hand. Waarom zou je dit niet doen?

Je fiets, brommer of auto geef je onderhoudsbeurten. Waarom niet een
onderhoudsplan voor jezelf?

Hoe lang is het geleden dat je plezier had, levensvreugde en volop energie? Wat doe
je met je kwaliteiten die er zijn om (her-)ontdekt te worden? Wanneer nam je eens de
kans aan om iemand écht aandacht aan je te laten schenken en jij daardoor ook aan
jezelf?

Als je deze website doorleest geef dan eens antwoord aan jezelf door de volgende
vragen:

 • Wat voel ik erbij?
 • Wat zie ik erin?
 • Wat kan ik bij mezelf ervaren?
 • Wat kan ik doen aan mijn problemen zonder een ander (nog) de “schuld” te
  geven?

Waar kan je op rekenen als je in therapie gaat?

 • Dat je weer contact maakt met jezelf
 • Dat je leert je boosheid te uiten
 • Dat je leert “ja” te zeggen maar ook “nee” als dat nodig is
 • Dat je aandacht leert vragen en leert ontvangen
 • Dat je aan je zelfvertrouwen werkt
 • Dat je leert voor je behoeften uit te komen
 • Dat je leert om met conflicten om te gaan
 • Dat je jezelf op dieper niveau leert (h)erkennen

Neem de uitdaging van therapie aan: Je “moet” niets, je hebt alleen “moed” nodig!

Tot nu toe hebben we al veel mensen met succes geholpen (zie onder referenties ).
Interesse gekregen? Neem dan contact op met ons en zet daarmee de stap naar een
leven met meer inhoud en kwaliteit.